Okumalar; Birikim, Aylık Sosyalist Kültür Dergisi - Sayı: 376

Birikim, Aylık Sosyalist Kültür Dergisi - Sayı: 376

Birikim, Aylık Sosyalist Kültür Dergisi - Sayı: 376 by Ömer Laçiner


"SALGININ GÖLGESİNDE İNSAN, DOĞA VE MİKROPLARLA İLİŞKİMİZ"; Emrah Altındiş
İnsan kendi başına, bir ve tek olarak evrimleşmiş bir canlı değil. İnsan, kendi fiziki varlığını oluşturan milyarlarca hücrenin yanında/beraberinde, doğarken annesinin vajinasından almaya başladığı ve yaşamı boyunca da şu ya da bu şekilde almaya devam ettiği milyarca milyar farklı canlıdan teşekkül bir mikrobiyotayla beraber evrimleşen bir süper organizma. O kadar ki, "birey" insanı türdeşlerinden farklı kılan "daha hızlı, daha atletik, daha obsesif, daha odaklı ya da daha odaksız vs." olumlu/olumsuz özelliklerinin bu mikrobiyota ile ilişkisi hatta ondan kaynaklanmış olması söz konusu.

"KAFKA'NIN 'AKADEMİ İÇİN BİR RAPOR'UNDA DÖNÜŞÜM"
Rotpeter, "av"landıktan sonraki yaşamını bir kafes arkasında geçirmemek için "insansılaşmayı" tercih edebilir. Ama gerçekte Rotpeter'in dönüşümü, bir yükseliş midir yoksa bir düşüş mü?

Uygarlık ve medeniyet içerisinde ayakta kalmak ve "başarılı" olmak adına gösterdiğimiz onca çaba ve taktığımız onlarca maskeyle, bizler aslında nereden nereye geldik?

"Alabildiğine serinkanlılıkla izliyordum çevremi. Çevremdeki insanların boyuna gidip geldiklerini algılıyordum; hep aynı yüzler, aynı devinimler; çokluk bana bir tek kişiymiş gibi görünüyorlardı." (Rotpeter)

View all my reviews

Yorum Gönder

0 Yorumlar