Sıkılmakta motivasyonu artırabilir!

Motivasyon ve odaklanma birbiriyle ilgili iki kavram, birinin artışı doğrusal olarak diğerinin de artışını besleyebiliyor. Birde günlük hayatta sürekli karşımıza çıkan ve karar vermemizi gerektiren durumlar ile karar verme mekanizmalarımız var. Araştırmalara göre ortalama bir beyaz yaka çalışan gün boyu 3 bin civarı karar veriyor ve bunların büyük çoğunluğunu da farkında olmadan, tamamen önceden aynı ya da benzer durumlarda vermiş olduğu kararların aynısını gözeterek veriyor aslında.


Bu noktada, dikkati toplama amaçlı önerilen şeylerden birisi de, özellikle dikkatinizin dağıldığını ve yorulduğunuzu hissettiğiniz anlarda çalışmaya ara verip başka şeylerle uğraşmak.

Geçtiğimiz yıl yapılan bir araştırma da bunu destekleyen sonuçlar ortaya koymuş. 101 üniversite öğrencisini bir araya getiren araştırmacılar öğrencilerin yarısından bir kase bezelyeyi her seferinde tek bir bezelye olacak şekilde renk tonlarına göre ayırmasını, diğer yarısından ise bir sanat eseri yaratmalarını istemişler. Sonrasında ise tüm öğrencilerden toplantıya geç kalma mazeretleri oluşturup listelemelerini istemişler. Renk ayırma işiyle uğraşırken fazlasıyla sıkılmış grubun sanat eseri yaratmaya çalışan gruptan daha fazla sayıda yaratıcı fikir ürettiği görülmüş. Ancak daha sonra yapılan bir başka deneyde de sıkılmanın motivasyonu ve yaratıcılığı artırabileceği ancak bunun genellenemeyeceği, bunu yapabilenlerin genellikle, deneyime açıklık ve öğrenme hedeflerine uyumla ölçülen aykırı düşünme becerisine sahip katılımcılar olduğu sonucuna da varmışlar.

Sonuç; sıkılmak kimi durumlarda motivasyon ve yaratıcılığın teşvikinde işe yarayabilir, aynı zamanda rutin işler yapan çalışanlarınızı zaman zaman rutin dışına çıkmaya teşvik ederseniz, aralarındaki aykırı düşünme becerisine sahip olanları ortaya çıkarmanız da mümkün olabilir.

Kaynak: HBR Türkiye Ocak 2020

Yorum Gönder

0 Yorumlar