Risk alma cesareti!


2012 McKinsey küresel araştırmasında 1.500 yöneticiye şu senaryo sunuldu: Üç yıl içerisinde bugünkü değeriyle 400 milyon dolarlık geri dönüş şansı olan 100 milyon dolarlık bir yatırım yapmayı düşünüyorsunuz. Ancak ilk yılda tüm yatırımı kaybetme ihtimaliniz de var. Tolere edebileceğiniz ve yatırıma devam edeceğiniz en yüksek kayıp ihtimali nedir? 

Risk alma konusunda tarafsız bir yönetici yüzde 75 kayıp ve yüzde 25 kazanç ihtimalini kabul etmeye razı olacaktı; 400 milyon doların dörtte biri 100 milyon dolar eder ki bu başlangıçtaki yatırımıydı. Dolayısıyla yüzde 25 kazanç ihtimali riskten bağımsız bir sıfır değeri yaratıyordu. Ancak araştırmaya katılan yöneticilerin çoğu kayıptan kaçınmak konusunda aşırı bir yaklaşım sergiledi. Sadece yüzde 18’lik bir kayıp ihtimalini kabul etmeye istekliydiler ve bu, risk alma konusunda tarafsız yöneticilerin verdiği yüzde 75 cevabından çok daha düşüktü. Aslında yalnızca yüzde 9’u, yüzde 40 veya daha fazla kayıp ihtimalini kabul etmeye istekliydi.

Üstelik yatırımın büyüklüğü zarardan kaçınma derecesinde çok az fark yarattı. Başlangıç yatırımı miktarı, 40 milyon dolar olası kazanç ihtimaliyle 10 milyon dolara düşürüldüğünde de yöneticiler aynı derecede ihtiyatlıydı: Ortalamaya göre, kaybetme şansı yüzde 19’dan fazla olsaydı yatırım yapmayacaklardı. Ve bir kez daha, yöneticilerin yalnızca yüzde 9’u yüzde 40’tan fazla bir kayıp ihtimalini kabul etmeye istekliydi. Yatırımın büyüklüğü karşısındaki bu kayıtsızlık bir sapma gibi görünüyor çünkü nispeten küçük bir yatırımın işletme için varoluşsal bir tehdit oluşturması olası değil ve bu nedenle yöneticilere daha fazla risk alacak bir alan sunmalı.

     _HBR Türkiye, Mayıs 2020

Yorum Gönder

0 Yorumlar