Latest

Serbest Yazılar

Kitap

Araştırma

İzlediklerim

Popular

E-Faturayla Devam

22 Haziran 2020 Pazartesi

Geçtiğimiz günlerde haberlere düşen bir Danıştay kararı, e-fatura mükellefleri arasında kafa karışıklığına yol açtı. Danıştay kararına göre "e-fatura mükellefi, e-fatura yerine kağıt faturada düzenlese, özel usulsüzlük cezası verilemez." Oysa genel bilinen, e-fatura mükellefinin kağıt fatura düzenleyemeyeceği, düzenlerse de düzenlememiş sayılacağı şeklindeydi.

Genel bilinen halen doğru çünkü, Danıştay 9. Dairesi'nin E:2017/3886, K:2019/7414 sayılı ve 13.05.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan, "e-fatura mükellefinin, kağıt fatura düzenlediği için özel usulsüzlük cezası uygulanamayacağına" dair kararına konu olan gerekçe, 27.03.2018 tarihinde yürürlüğe giren 7103 sayılı kanunun 12. maddesi ile değiştirilen, VUK'un 353. maddesi ile ilgili olarak 2014 yılında başlamış bir yargı sürecinin son raunduydu. Zaman içerisinde VUK'un 353. maddesinin sorunlu tanımlamalar içerdiğini fark eden kanun koyucu, 7103 sayılı torba kanuna eklediği bir değişiklikle eksikliği Danıştay kararından daha önce gidermişti.

Kısacası, e-fatura mükellefi, bir başka e-fatura mükellefine, e-fatura yerine kağıt fatura düzenleyemez, düzenlenmesi, özel usulsüzlük cezasına tabidir. 

Hiç yorum yok

Yorum Gönderme

İzleme Önerileri

Emrullah's currently-reading book montage

Finansal Raporları Okuma Metodları
İşletme Bütçeleri
İsyan
Ortaçağ: Katedraller - Şövalyeler - Şehirler
Ortaçağ: Şatolar - Tüccarlar - Şairler
Ortaçağ: Keşifler, Ticaret, Ütopyalar
Türkiye'de Hizbullah
Daralma
Giderler ve İndirimler Klavuzu
Cebinde Mucize Yarat
Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı
Doğunun Limanları
Yakın-Doğu Ticaret Tarihi


Emrullah Kandemir's favorite books »
Don't Miss