E-Faturayla Devam

Geçtiğimiz günlerde haberlere düşen bir Danıştay kararı, e-fatura mükellefleri arasında kafa karışıklığına yol açtı. Danıştay kararına göre "e-fatura mükellefi, e-fatura yerine kağıt faturada düzenlese, özel usulsüzlük cezası verilemez." Oysa genel bilinen, e-fatura mükellefinin kağıt fatura düzenleyemeyeceği, düzenlerse de düzenlememiş sayılacağı şeklindeydi.

Genel bilinen halen doğru çünkü, Danıştay 9. Dairesi'nin E:2017/3886, K:2019/7414 sayılı ve 13.05.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan, "e-fatura mükellefinin, kağıt fatura düzenlediği için özel usulsüzlük cezası uygulanamayacağına" dair kararına konu olan gerekçe, 27.03.2018 tarihinde yürürlüğe giren 7103 sayılı kanunun 12. maddesi ile değiştirilen, VUK'un 353. maddesi ile ilgili olarak 2014 yılında başlamış bir yargı sürecinin son raunduydu. Zaman içerisinde VUK'un 353. maddesinin sorunlu tanımlamalar içerdiğini fark eden kanun koyucu, 7103 sayılı torba kanuna eklediği bir değişiklikle eksikliği Danıştay kararından daha önce gidermişti.

Kısacası, e-fatura mükellefi, bir başka e-fatura mükellefine, e-fatura yerine kağıt fatura düzenleyemez, düzenlenmesi, özel usulsüzlük cezasına tabidir. 

Emrullah's bookshelf: read

İktisat ve Toplum Dergisi Sayı 126
Kürt İsyanları
Birikim, Aylık Sosyalist Kültür Dergisi, Sayı: 382 - 383
HBR Türkiye - Nisan 2021
Masalların Psikanalizi
Mali Çözüm - 163
Gerçekten Bilmeniz Gereken 50 Ekonomi Fikri
Militarist Modernleşme: Almanya, Japonya ve Türkiye
HBR Türkiye - Mart 2021
Mali Çözüm 162
HBR Türkiye - Şubat 2021
Ninatta'nın Bileziği
Birikim, Aylık Sosyalist Kültür Dergisi - Sayı: 376
Ferrari'sini Satan Bilge
Birikim - Aylık Sosyalist Kültür Dergisi - Sayı: 381
Birikim 378
HBR Türkiye - Ocak 2021
Kadro Hareketi
Parasal Zeka
Birikim 379


Emrullah Kandemir's favorite books »