İş'te yoksunluk


Yakın zamanda Doktor Gaye Karaçay tarafından gerçekleştirilen bir çalışma 320 çalışan ve bağlı oldukları 80 takım liderinden sağlanan veriler ışığında, çalışanların yöneticileriyle iş ilişkilerinden kaynaklanan duygusal tepkilerinin iş performansları üzerinde yarattığı etkiyi ve bu yönde organizasyonların alabilecekleri önlemleri araştırdı. Bu araştırma, çalışanların yöneticileriyle ilişkilerinden memnun olmalarındaki temel kıstasın bire bir ilişki seviyesinin ötesinde sosyal mukayese kuramı uyarınca diğer çalışanlarla kıyasa dayalı nispi seviye olduğunu ortaya koydu. Araştırma modelini destekleyen bulgular, çalışanın yöneticisiyle etkileşiminden dolayı göreceli yoksunluk duygusu hissedebileceğini ve bu negatif duygusal tepki nedeniyle iş performansının düşebileceğini kanıtladı. Elde edilen en önemli sonuç, çalışanların hissettikleri göreceli yoksunluk duygusunun iş performanslarını düşürme etkisini azaltmada örgütsel destek algısının önemli bir etkisinin olduğu bulgusuydu.

Yorum Gönder

0 Yorumlar