Teknolojiyle gelen iş(lev)sizlik!

 

Teknolojinin iş hayatına etkisi iki yönlü; bir yanıyla iş hayatını değiştirerek çeşitlendirir ve yönetim kavramına yeni boyutlar eklerken diğer yanıyla, yanında getirdiği "genel kabul gören" işsizliğe etkisi.

İki görüş; ilki teknolojinin iş süreçlerine yayıldığı oranda algoritmaların baskın çıkacağı ve bugün saydığımız pek çok iş'in yazılımlarca yapılacağı, buna karşın kaybolan işlerin yerine pek çok da yeni iş'lerin ortaya çıkacağı... İkinci görüş; teknolojik gelişmenin yapısal bir değişimi beraberinde getirdiği, yeni iş'ler ortaya çıksa bunların sağlayacağı istihdamın kaybolan işlerle eksilen istihdam açığını hiçbir zaman kapat(a)mayacağı... (Harari bunu artık varlığına ihtiyaç kalmayan kitleler... diye tanımlıyor.)

Uzun süredir tartışılıyor ve daha uzun süre de tartışılmaya devam edilecek. Tartışmanın geniş kitlelere yayılması her ne kadar birkaç yıllık geçmişe dayanıyorsa da Kemal İnan daha 2012'de şimdiki pek çok tartışmayı içeren bir düşünsel çalışmaya imza atmış, Bilgi Toplumuna Geçerken Teknolojik İş(lev)sizlik ile... 

Yorum Gönder

0 Yorumlar