Teknolojiyle gelen iş(lev)sizlik!

 

Teknolojinin iş hayatına etkisi iki yönlü; bir yanıyla iş hayatını değiştirerek çeşitlendirir ve yönetim kavramına yeni boyutlar eklerken diğer yanıyla, yanında getirdiği "genel kabul gören" işsizliğe etkisi.

İki görüş; ilki teknolojinin iş süreçlerine yayıldığı oranda algoritmaların baskın çıkacağı ve bugün saydığımız pek çok iş'in yazılımlarca yapılacağı, buna karşın kaybolan işlerin yerine pek çok da yeni iş'lerin ortaya çıkacağı... İkinci görüş; teknolojik gelişmenin yapısal bir değişimi beraberinde getirdiği, yeni iş'ler ortaya çıksa bunların sağlayacağı istihdamın kaybolan işlerle eksilen istihdam açığını hiçbir zaman kapat(a)mayacağı... (Harari bunu artık varlığına ihtiyaç kalmayan kitleler... diye tanımlıyor.)

Uzun süredir tartışılıyor ve daha uzun süre de tartışılmaya devam edilecek. Tartışmanın geniş kitlelere yayılması her ne kadar birkaç yıllık geçmişe dayanıyorsa da Kemal İnan daha 2012'de şimdiki pek çok tartışmayı içeren bir düşünsel çalışmaya imza atmış, Bilgi Toplumuna Geçerken Teknolojik İş(lev)sizlik ile... 

Emrullah's bookshelf: read

İktisat ve Toplum Dergisi Sayı 126
Kürt İsyanları
Birikim, Aylık Sosyalist Kültür Dergisi, Sayı: 382 - 383
HBR Türkiye - Nisan 2021
Masalların Psikanalizi
Mali Çözüm - 163
Gerçekten Bilmeniz Gereken 50 Ekonomi Fikri
Militarist Modernleşme: Almanya, Japonya ve Türkiye
HBR Türkiye - Mart 2021
Mali Çözüm 162
HBR Türkiye - Şubat 2021
Ninatta'nın Bileziği
Birikim, Aylık Sosyalist Kültür Dergisi - Sayı: 376
Ferrari'sini Satan Bilge
Birikim - Aylık Sosyalist Kültür Dergisi - Sayı: 381
Birikim 378
HBR Türkiye - Ocak 2021
Kadro Hareketi
Parasal Zeka
Birikim 379


Emrullah Kandemir's favorite books »