Boş BA-BS Beyannamesi Verilmeyebilir


Bilindiği gibi bilanço esasına göre defter tutan mükellefler 5 bin TL ve üzerinde ki alış ve satış faturalarını BA ve BS formlarıyla vergi dairelerine beyan ediyorlar. Mal ve hizmet alımlarının bildirimi için BA, mal ve hizmet satışlarının bildirimi için de BS formu düzenleniyor. BA-BS formları aylık beyan ediliyor. Öyle olunca da mükellefler, içinde bulundukları ay içerisinde bir önceki aya ilişkin BA-BS formlarını düzenleyip vergi dairelerine iletiyorlar.

Peki, BA-BS formunun düzenleneceği ilgili ayda işletmenin 5 bin TL ve üzerinde alım ya da satış faturası yoksa nasıl oluyor? İşletmelerin çoğu böyle durumlarda boş beyanname düzenleyip veriyorlar. İdare de bunun böyle olması gerektiğini düşünüyor olmalı ki, beyanname vermeyen işletmelere özel usulsüzlük cezaları gönderiyorlar.

Ancak geçtiğimiz günlerde, bu cezaların kesilemeyeceğine hükmeden bir mahkeme kararı yayınlandı. İstanbul 3. Vergi Mahkemesi, beyan edecek alış ya da satış faturası olmadığı için BA-BS formu vermeyen, vermediği için de özel usulsüzlük cezası kesilen işletmenin başvurusu üzerine aldığı 2020/2639 sayılı Karar’ı ile “mevzuatta mükelleflerin hiç alış veya satışının bulunmaması durumunda dahi mezkur formları vermeleri gerektiği şeklinde öngörülebilir ve açık bir düzenlemenin olmaması sebebiyle aksi bir yorumun, kesinleşen birbirinden farklı kararların mevcudiyeti ve hukuki belirliliğin sağlanmaması sebebiyle davacının Anayasal haklarının ihlaline sebep olabileceği”nin açık olması gerekçesiyle, dava konusu özel usulsüzlük cezasının iptaline, karar vermiştir.

Burada dikkat edilmesi gereken kısım, istinaf mahkemeleri dâhil farklı mahkemelerin, farklı ve zıt kararlar da vermiş olması. Yani araştırıldığında görülecek olan, “boş dahi olsa, BA-BS formları verilmelidir” diyen mahkeme kararlarının da olduğudur. Buda bize, bu konuda kesin sonucun ya Yargıtay içtihadı ile ya da Maliye Bakanlığının, BA-BS formlarının verilmesini düzenlediği 362 sıra V.U.K. Genel Tebliğinde açık bıraktığı bu hususu gidereceği yeni bir tebliğ düzenlemesi ile olabileceğini gösteriyor.

Emrullah's bookshelf: read

İktisat ve Toplum Dergisi Sayı 126
Kürt İsyanları
Birikim, Aylık Sosyalist Kültür Dergisi, Sayı: 382 - 383
HBR Türkiye - Nisan 2021
Masalların Psikanalizi
Mali Çözüm - 163
Gerçekten Bilmeniz Gereken 50 Ekonomi Fikri
Militarist Modernleşme: Almanya, Japonya ve Türkiye
HBR Türkiye - Mart 2021
Mali Çözüm 162
HBR Türkiye - Şubat 2021
Ninatta'nın Bileziği
Birikim, Aylık Sosyalist Kültür Dergisi - Sayı: 376
Ferrari'sini Satan Bilge
Birikim - Aylık Sosyalist Kültür Dergisi - Sayı: 381
Birikim 378
HBR Türkiye - Ocak 2021
Kadro Hareketi
Parasal Zeka
Birikim 379


Emrullah Kandemir's favorite books »