Eğitim Eşitsizliği

Dünyada 114 ülkeden 35’inde, yoksul çocukların sadece yüzde 50’den azı ilkokulu bitirebiliyor. Aynı durum lise mezunları için de geçerli; 115 ülkeden 65’inde gençlerin yüzde 50’den fazlası liseyi tamamlayamıyor. Kadın ve erkek öğrenciler açısından baktığımızda, cinsiyet eşitsizliği eğitimde de karşımıza çıkıyor; erkek öğrencilerin liseyi bitirme oranları kadın öğrencilerden daha fazla. Sonuç olarak 75 ülkeden 35’inde yoksul kadınların en az yüzde 25’i okuma yazma bilmiyor. Bu oran düşük ve düşük-orta gelir grubu ülkeler için daha da yüksek. Örneğin, Nijerya’da yoksul kadınların yüzde 70’i, Yemen’de yüzde 60’ı, Etiyopya’da yüzde 36’sı okula hiç gitmemiş[1].  


[1] WIDE, 2020

Yorum Gönder

0 Yorumlar