Yargıtay Kararı: Borçlu icra takibi başlatıldıktan sonra borcunu öderse vekalet masraflarını da öder

 Yargıtay 6. Hukuk Dairesi tartışmalı bir karar vermiş. 2022/895 Esas no.lu kararın konusu, Emirdağ Asliye Hukuk Mahkemesinin verdiği bir kararın kanun yararına bozulması.

Konu olayda, bir Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi, gününde ödenmemiş alacağı için saat 16:00'da UYAP üzerinden icra takibi başlatıyor. Borçlu ise aynı gün 17:11'de kooperatifin banka hesabına borcunu ödüyor. Kooperatif avukatı, icra takibi başlatıldıktan sonra ödeme yapılmış olsa bile borçlunun, vekalet ücretini ve icra masraflarını da ödemesi gerektiğini söylüyor, borçlu ise takibin başlatıldığı gün kendisine herhangi bir tebliğ gelmeden borcunu ödemiş olması nedeniyle vekalet ücreti ve masrafların kendisince ödenmemesi gerektiğini savunuyor.

Emirdağ Asliye Hukuk Mahkemesi, borçlu lehine karar verse de Adalet Bakanlığının kararın kamu yararına temyizini talep etmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, icra takibi başlatıldığı andan itibaren, ödeme emri borçluya henüz tebliğ edilmemiş ve borçlu icra işlemi başlatıldıktan hemen sonra borcunu ödemiş bile olsa, vekalet ücreti ve icra masraflarından da sorumlu tutulabilecek.  

Yorum Gönder

0 Yorumlar