Günün şekeri; SGK priminin ödemesinde “itirazsız” erteleme

Mali takvimde her ayın son günü, bir önceki ayın SGK primlerinin ödeme günüdür. Bugün de olağan olarak Aralık 2016 priminin ödeme günü olacaktı ama devlet, “6770 sayılı Kanunun 28. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen Geçici 72. maddede yer alan prim ertelemesi kapsamına giren özel sektör işverenlerimizin, 2016/Aralık ayına ilişkin sigorta prim borçlarının anılan maddede öngörüldüğü şekilde hesaplanan miktarı, herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 31/10/2017 tarihine kadar” erteledi. Aynı kapsamda 2017 Ocak ayı primi 30/11/2017’ye, Şubat primi de 31/12/2017’ye ertelenecek.

Devletin başvurusuz ve “itirazsız” ertelemesi bir takım soruları tartıştırdı. Şöyle ki; 5510 sayılı yasa kapsamında SGK’ya borcu olmayan kurumların prim ödemelerinde yapılan yüzde 5’lik prim erteleme hallerinde de geçerli midir?

Yanıt; evet, geçerlidir. Çünkü ilgili yasalarda, ertelenmiş tarihlerde yapılan ödemelerin “gününde ödenmiş” sayılacağı ibaresi yer almaktadır.

Aynı şekilde, vergi mevzuatına göre Aralık SGK primleri Ocak sonunda ödendiği takdirde ait olduğu yıla gider yazılabiliyor ve vergi matrahından indirim konusu yapılabiliyordu. Erteleme halinde bu nasıl olacaktı?

Gene aynı madde, ilgili yasalarda, ertelenmiş tarihlerde yapılan ödemelerin “gününde ödenmiş” sayılacağı ibaresi gereği, gider yazılabilmesi ve indirim konusu yapılabilmesi gerekiyor.

Yani devlet, her mükellefe eşit davrandı ve hepsine faizsiz kredi kullandırmış oldu. İşte bunlar hep referandum (yada referanduma giderken ki ekonomik kriz mi demeli) yüzünden sanki.

Yorum Gönder

0 Yorumlar