SGK Prim Ödemede “Erteleme” Sorunu!

Ocak ayının sonunda hızlıca çıkan bir Bakanlar Kurulu kararıyla “6770 sayılı Kanunun 28. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen Geçici 72. maddede yer alan prim ertelemesi kapsamına giren özel sektör işverenlerimizin, 2016/Aralık ayına ilişkin sigorta prim borçlarının anılan maddede öngörüldüğü şekilde hesaplanan miktarı, herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 31.10.2017 tarihine kadar” ertelendi. Aynı kapsamda 2017 Ocak ayı primi 30.11.2017’ye, Şubat primi de 31.12.2017’ye ertelendi. Bu yolla hükümet, bir çeşit faizsiz kredi kullanma imkânı sağlayarak mevcut ekonomik kriz ortamında işletmeleri finansal açıdan bir nebze daha rahatlatmayı hedefledi.

Bunun arkasından gelen soru ise şu oldu: İşletmeler Aralık ayına ait SGK primlerini, bir sonraki Ocak ayının sonuna kadar ödedikleri takdirde 2016 hesaplarında gider olarak gösterebiliyor ve vergi matrahlarından indirebiliyorlardı. Hükümet kararıyla ertelemeye gitmeleri halinde de bunu yapabilecekler miydi? O sıralarda bende dâhil pek çok kişi bu sorunun yanıtını “evet” olarak düşündü, “çünkü ilgili yasalarda, ertelenmiş tarihlerde yapılan ödemelerin “gününde ödenmiş” sayılacağı ibaresi yer almaktadır.”[1]

Ancak Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı 11 Nisan’da yayınladığı bir özelge ile “fiilen ödenmemiş SGK primlerinin önceki yıl hesaplarında indirim konusu olamayacağını” açıkladı.[2]

Bu açıklamanın kusurlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü, Hükümetin Ocak sonundaki prim ödemelerini erteleme kararının nedeni, ekonomik kriz ortamında işletmelere finansal açıdan yardımcı olmaktı. Örneğin işetmenin 1.000 TL Aralık ayına ait ve Ocak sonunda ödenmesi gereken SGK primi olsun. İşletmenin bunu ödeyecek parası yok, mecburen kredi alacak. Kararda açıklanan zamana uygun bir kredi kullansa işletme o dönem, yani Ocak sonunda 1.000 TL alsa ve Ekim sonunda bankaya geri ödemeyi planlasa, bunun maliyeti aşağı yukarı (yıllık yüzde 14 gibi) 105 TL faiz gideri olacak. Hükümet, bir anlamda bu 105 TL’lik maliyeti işletmeye yansıtmamış oluyor. Ancak Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı’nın özelgesine göre, kredi kullansa Ekim sonunda ödeyeceği 105 TL’lik faiz maliyetinden kurtulan işletme, 1.000 TL’lik SGK primini gider yazamayacağından, Nisan sonunda 200 TL fazladan vergi ödemek zorunda kalacak.

Yani erteleme kararının ekonomik kriz ortamında işletmelere finansal destek sağlama gerekçesi sıfırlanmış oluyor.

Maliye Bakanlığı’nın, yıllık beyannamenin verilmesine sayılı günler kalmışken, acilen bu konuyu görmesi gerekiyor.

[1] http://istebugibi.com/uncategorized/gunun-sekeri-sgk-priminin-odemesinde-itirazsiz-erteleme/

[2] http://www.alomaliye.com/2017/04/11/odemesi-ertelenen-sgk-primlerinin-kurum-kazanci/

Yorum Gönder

0 Yorumlar