Neden Kaybediyoruz!


Zamanın her anında ideolojiyi dogmalaştırıp “inanca” dönüştürmüşlere (ya da inançlarını iktidar uğruna siyasallaştırıp “ideolojileştirmişlere) bunu anlatmak zor biliyorum ama …

  • ·         Siyaseti demokratikleştiremediğimiz, kendi içinde demokratik siyasal organizasyonlar oluşturamadığımız için!
  • ·         Merkezi yönetimi âdemi merkeziyetçi kılamadığımız, her 20 bin nüfusa bir belediye kuramadığımız için!
  • ·         Bürokratik hegemonyadan kurtulamadığımız, bunu bir yönetim sorunu olarak değil de, ideolojik bir sorun olarak görmekte ısrar ettiğimiz için!
  • ·         Düşüncelerimizde “huzur içinde birarada yaşamayı” değil de, “ele geçirmeyi / hâkim olmayı” öne aldığımız için!
  • ·         Değişimlerim getirdiği yenilikleri yönetmek yerine, değişmeyi kötü addeden gelenekçiliğimizden arınamadığımız için!
  • ·         Çocuklarımıza tartışmak yerine itaat etmeyi öğretmeyi esas aldığımız için!
  • ·         Makam ve unvanı niteliğin önüne aldığımız için!Yorum Gönder

0 Yorumlar