İnternet reklamlarında KDV ve stopaj uygulaması

Yurtdışı kaynaklı online hizmet alımlarında KDV uygulaması zaten vardı. Hizmeti alan yurtiçi yerleşik kurum, yurtdışı şirkete ödediği net tutarın üzerine yüzde 18 KDV ilave eder ve sorumlu sıfatıyla 2 no’lu KDV beyannamesiyle öder, aynı KDV’yi kendi indirilecek KDV hesabına da eklerdi.
19 Aralık 2018’de yayınlanan 476 Sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla internet reklamlarına 01 Ocak 2020’den itibaren geçerli olmak üzere bir de stopaj ilavesi geldi. Buna göre internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden, hizmeti verenin durumuna bağlı olarak,
  • Gelir Vergisi Kanunu’nun 94.Maddesi kapsamında yapılan ödemelerde (Gerçek kişilere, dernek ve vakıflara ve 94.madde kapsamında olan diğer kişi ve kurumlara yapılan ödemeler) % 15,
  • Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. Maddesi kapsamında yapılan ödemeler (Tam mükellef kurumlara yapılan ödemeler) % 0,
  • Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. Maddesi kapsamında yapılan ödemeler (Dar mükellef kurumlara yapılan ödemeler) % 15 oranında stopaj yapılacağı karara bağlanmış oldu.
Bundan önce 31/01/2018 tarihinde KDV Genel Tebliği’ne eklenen bir bölümle “Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisinin, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödeneceği, Maliye Bakanlığının elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kapsamı ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır” denilerek yurtdışı kaynaklı hizmet veren internet şirketleri de gerçek kişilere verdikleri hizmetlerle ilgili KDV mükellefi kılınmıştı.
Bu iki düzenlemenin uygulaması (epey bir süredir hayata geçmiş olmalarına karşın) halen kafa karıştırabiliyor, o yüzden kısaca açıklayalım istedim:
  1. Türkiye’de vergi mükellefi olmayan yurtdışı kaynaklı bir şirketten hizmet alacaksanız;
    1. Gerçek kişiyseniz, yurtdışı şirket artık sizden KDV’de alacak ve 3 no’lu beyannameyle devlete ödeyecek.
    1. Vergi mükellefiyseniz bu durumda yurtdışı şirkete vergi kimlik numaranızı bildirmeniz gerekiyor, bunu yaparsanız şirket sizden ayrıca KDV almayacak ama siz önceden olduğu gibi ödediğiniz net hizmet tutarının üzerine yüzde 18 KDV hesaplayıp 2 no’lu beyanname ile devlete ödeyecek ve beyan ettiğiniz KDV’yi de indirilecek KDV hesaplarınızda göstereceksiniz.
  2. İster gerçek kişi olun ister tüzel kişilik, yurtdışı sitelerden reklam hizmeti alıyorsanız yüzde 15’lik stopajı uygulamanız gerekiyor, (ödediğiniz net tutar/0,85 formülüyle bulduğunuz brüt tutarın yüzde 15’i). Bunu da muhtasar beyannameye ekleyip ödeyeceksiniz.
Sezarın hakkı Sezara…

Yorum Gönder

0 Yorumlar