İskitler

İskitlerİskitler by İlhami Durmuş


Ural-Altay kökenli topluluklar deyince Türkler, Moğollar, Sibirler, Tatarlar, Macarlar, Finler, Estonyalılar ve kimi araştırmacılara göre de Japonlar kabul edilir. Varsayımlardan biri, bu toplulukların ortak kökenden geldiklerine dairdir ama ortak kökenin ne olduğu konusu pek geçmez. (Turan kavramının çok sonraları ortaya çıktığını ve bugünkü anlamını siyasi saiklerle kazandığını varsayıyorum).

İlhami Durmuş'un çalışmasından belki de en dikkat çekici sonuç, yukarda sayılan toplulukların en azından bir kısmı için ortak köken İskitler olabilir.

"Tarihi egemenler kendi ihtiyaçlarına göre yazarlar" varsayımının dışına çıkabilen tarihçilerce araştırılması ve "milli tarih" gibi değil de insan topluluklarının birbirlerinden farklı gelişimlerine ilişkin bir sayfa olarak okunması dileğiyle.

View all my reviews

Yorum Gönder

0 Yorumlar