İskitler

İskitlerİskitler by İlhami Durmuş


Ural-Altay kökenli topluluklar deyince Türkler, Moğollar, Sibirler, Tatarlar, Macarlar, Finler, Estonyalılar ve kimi araştırmacılara göre de Japonlar kabul edilir. Varsayımlardan biri, bu toplulukların ortak kökenden geldiklerine dairdir ama ortak kökenin ne olduğu konusu pek geçmez. (Turan kavramının çok sonraları ortaya çıktığını ve bugünkü anlamını siyasi saiklerle kazandığını varsayıyorum).

İlhami Durmuş'un çalışmasından belki de en dikkat çekici sonuç, yukarda sayılan toplulukların en azından bir kısmı için ortak köken İskitler olabilir.

"Tarihi egemenler kendi ihtiyaçlarına göre yazarlar" varsayımının dışına çıkabilen tarihçilerce araştırılması ve "milli tarih" gibi değil de insan topluluklarının birbirlerinden farklı gelişimlerine ilişkin bir sayfa olarak okunması dileğiyle.

View all my reviews

Emrullah's bookshelf: read

İktisat ve Toplum Dergisi Sayı 126
Kürt İsyanları
Birikim, Aylık Sosyalist Kültür Dergisi, Sayı: 382 - 383
HBR Türkiye - Nisan 2021
Masalların Psikanalizi
Mali Çözüm - 163
Gerçekten Bilmeniz Gereken 50 Ekonomi Fikri
Militarist Modernleşme: Almanya, Japonya ve Türkiye
HBR Türkiye - Mart 2021
Mali Çözüm 162
HBR Türkiye - Şubat 2021
Ninatta'nın Bileziği
Birikim, Aylık Sosyalist Kültür Dergisi - Sayı: 376
Ferrari'sini Satan Bilge
Birikim - Aylık Sosyalist Kültür Dergisi - Sayı: 381
Birikim 378
HBR Türkiye - Ocak 2021
Kadro Hareketi
Parasal Zeka
Birikim 379


Emrullah Kandemir's favorite books »