Türklük (bir toplum) Sözleşmesi(mi?)

Osmanlı'nın son döneminde İttihatçılarla başlayan ama esas olarak Cumhuriyet'le "ete kemiğe bürünen" ulus olma "ihtiyaç" ve stratejisi, yazılı olmayan bir esas anayasa olarak tariflenmiş bir Türklük Sözleşmesi'ne mi dayanıyordu?

Birikim'in 369-370 birleşik sayısı, Barış Ünlü'nün "Türklük Sözleşmesi" kitabının etrafında bunu tartışmaya açmış.

Yorum Gönder

0 Yorumlar