Kaygı ve İş

        Sayısı giderek artan bilimsel bulgular çoğu çalışanın lider pozisyonuna yükselmeyi ana kariyer hedefi olarak seçmediğini gösteriyor. Örneğin, Amerikalı çalışanların çoğunluğunun (yüzde 64) liderlik pozisyonları peşinde koşmak istemedikleri bulundu; C-seviyesinde lider olmayaysa yalnızca yüzde 3’ü istek duyuyor. Ayrıca genç kuşaklar kariyerlerini kurumları içinde veya farklı kurumlarda yatay bir yönde ilerletmeye önceki kuşaklara göre daha fazla istekli. Kısacası, çalışanların lider rollerini arzu edilen bir kariyer tercihi olarak görmesi konusunda radikal bir değişim yaşanıyor. Neden yetkinliği ve motivasyonu yüksek çalışanlardan çoğu liderlik veya yöneticilik pozisyonları için öne çıkmak veya aday olmak konusunda istekli değiller? Bu soruyu cevaplamak için içimizden biri (Zeynep) 2015 yılında yeni bir kavram ortaya attı: Lider olma kaygısı (LOK). LOK, çalışanların lider veya yönetici rolü için değerlendirilmeleri söz konusu olduğunda bu rolün sonuçlarına dair duydukları kaygıları ifade ediyor. Yüksek liderlik potansiyeline sahip olabilecek bireylerin neden liderlik pozisyonlarından kaçınabileceği sorusuna yeni bir bakış açısı getiriyor. Bu kaygı tipi yalnızca liderlik pozisyonlarına gelmesi düşünülen bireylerde değil, bu pozisyona gelmiş olanlarda da mevcut. Liderlik veya yöneticilik pozisyonundaki kişilerin de LOK deneyimi yüksek olabilir. LOK üç boyuttan oluşuyor: (1) başarısız olma kaygısı (örneğin, başarısızlık durumunda özsaygı yitimi veya utanç duyma kaygısı), (2) iş-yaşam dengesi konusundaki kaygılar (örneğin, ailevi sorumlulukları yerine getirememe veya kendine yeterince zaman ayıramama kaygısı) ve (3) başkalarına zarar verme kaygısı (örneğin, başkalarına adaletsiz davranma ya da acımasız birisi olma kaygısı).

“Kaygılarınızı Dile Getirmekten Çekinmeyin” 

 

Emrullah's bookshelf: read

İktisat ve Toplum Dergisi Sayı 126
Kürt İsyanları
Birikim, Aylık Sosyalist Kültür Dergisi, Sayı: 382 - 383
HBR Türkiye - Nisan 2021
Masalların Psikanalizi
Mali Çözüm - 163
Gerçekten Bilmeniz Gereken 50 Ekonomi Fikri
Militarist Modernleşme: Almanya, Japonya ve Türkiye
HBR Türkiye - Mart 2021
Mali Çözüm 162
HBR Türkiye - Şubat 2021
Ninatta'nın Bileziği
Birikim, Aylık Sosyalist Kültür Dergisi - Sayı: 376
Ferrari'sini Satan Bilge
Birikim - Aylık Sosyalist Kültür Dergisi - Sayı: 381
Birikim 378
HBR Türkiye - Ocak 2021
Kadro Hareketi
Parasal Zeka
Birikim 379


Emrullah Kandemir's favorite books »