Yakın-Doğu Ticaret Tarihi; Tarihi Ticaret Üzerinden Okumak

Toplumların gelişmesinin anahtarı, farklı kültürlerin ve toplulukların birbirleriyle karşılaşmasında gizli. Ama elbette bu karşılaşmaların da farklı biçimleri var; örneğin savaş bir karşılaşma biçimi, keza ticaret de öyle. Zaten tarihe bakınca görülen de bu ikisinin birbirini izlediği ve doğurduğu.Genel kabul gören ya da yaygın tarih anlatıları, anlatıcının tabiiyetinde bulunduğu topluluk ile devletin meşrebine göre şekilleniyor çokça. Bizim bildiğimiz zamanlarda bu, millici / milliyetçi akımda tezahür ediyor. Öyle olunca da anlatılan tarihin köşelerine de "liderler" yerleştiriliyor.

Biraz da değil de, tam da bu yüzden, tarihi farklı özneler üzerinden de okumak gerekli. Bunda da üç özne var öncelikli:

1) Tarihi "kaybedenin" olduğu yerden okumak.
2) Tarihi "liderlerin" tebaalarının gözünden, yaşamlarından okumak.
3) Ve tarihi ticaret üzerinden okumak.

Bu kitap, Yakındoğu'nun tarihini bu fiiliyat üzerinden anlatıyor. Yazım tarihinin "eskiliğine" aldanıp da aktardığı bilgilerin değerini "düşük" görmeyin. Şu ana kadar -bildiğim / duyduğum- benzer hacimde bir başka örneği yok. Ve emin olun, tarihi bir de bu gözden, bu fiiliyatdan okuyunca, tarihte ne neden olmuş, daha bir berrak amlanlandırabileceksiniz.

Emrullah's bookshelf: read

İktisat ve Toplum Dergisi Sayı 126
Kürt İsyanları
Birikim, Aylık Sosyalist Kültür Dergisi, Sayı: 382 - 383
HBR Türkiye - Nisan 2021
Masalların Psikanalizi
Mali Çözüm - 163
Gerçekten Bilmeniz Gereken 50 Ekonomi Fikri
Militarist Modernleşme: Almanya, Japonya ve Türkiye
HBR Türkiye - Mart 2021
Mali Çözüm 162
HBR Türkiye - Şubat 2021
Ninatta'nın Bileziği
Birikim, Aylık Sosyalist Kültür Dergisi - Sayı: 376
Ferrari'sini Satan Bilge
Birikim - Aylık Sosyalist Kültür Dergisi - Sayı: 381
Birikim 378
HBR Türkiye - Ocak 2021
Kadro Hareketi
Parasal Zeka
Birikim 379


Emrullah Kandemir's favorite books »