Kısa Çalışma Uygulaması Mevcut Başvurularla Devam Edecek

Her ne kadar hükümet daha Şubat ayında, kısa çalışma uygulamasının Mart sonunda sona ereceğini ve uzatılmayacağını duyurmuş olsa da, salgınla mücadele noktasında, gerek bulaşın katlanarak artmasını engellemede, gerekse de tek çare olarak görülen aşının tedarikinde başarılı olamayınca, kısa çalışmayı Haziran sonuna kadar üç ay daha uzatmaya ve 29 Nisan – 17 Mayıs arasında da “kısmen” tam kapatma ilan etmeye mecbur kaldı. (Duyurular bu sırada yapıldı ama bence önce tam kapatmaya sonra da kısa çalışmayı uzatmaya karar verdiler.)

Uzayan kısa çalışma uygulaması, pandemi nedeniyle Mart-Haziran 2020 döneminde yapılmış başvurular ile Aralık 2020’de yapılmış başvuruların devamı şeklinde uygulanacak. O dönem kısa çalışma listelerine eklenmiş çalışanlar için devam edebilecek, o listelerde olmayan çalışan eklenemeyecek.

İşyerinin durumuna göre listelerde yer alan çalışanların kısa çalışma sürelerini değiştirmek mümkün ama kanaatimce bu noktada işyerinde toplam iş süresinin 1/3 oranında azalmış olması kuralı geçerli olmaya devam edecek.

Kısa çalışma ödeneklerinde değişme olmayacak. Bilindiği gibi çalışana ödenen kısa çalışma ödeneği tutarı, kısa çalışma başvurusunun yapıldığı tarihten önceki 1 yıl içerisinde hak ettiği brüt prime esas kazancın ortalamasının yüzde 60’ı kadardı ve bu tutar brüt asgari ücretin yüzde 150’sini geçemiyordu. Aynı tutar ödenmeye devam edecek.

2020 Mart-Haziran arası yapılan başvurular excel formlarıyla olurken, Aralık başvurusu elektronik ortamda olmuştu. Uzatma döneminde her iki başvuru için de aylık listeler excel formlar halinde İşkur’a iletilmeye devam edecek.

Kısa çalışma koşullarını karşılamayan ama pandemi dolayısıyla çalıştırılması da mümkün olmayan çalışanlar için getirilen nakdi ücretsiz izin desteğinde ise önemli bir değişiklik oldu. Bilindiği gibi Söz konusu ödemeden; 17.04.2020 tarihi itibarı ile iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10. maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15.03.2020 tarihinden sonra 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 51. maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve aynı kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak şartıyla ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar faydalanabilmekteydi.

22/04/2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu (“Kanun”)’nun geçici 24’üncü maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. İlgili düzenleme uyarınca;

Nakdi ücret desteği ile Kanun’un geçici 27’nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ve geçici 28 inci maddenin ikinci fıkrası ile düzenlenen istihdama dönüş ve artı istihdam teşvikine yönelik işverenlere sigorta prim destekleri kapsamında ödenen tutarlar 2021 yılı Nisan ayı ve sonrası için günlük 50 Türk lirası olarak uygulanır ve bu kapsamda 30/4/2021 tarihinden sonra yapılan ödemelerden damga vergisi dâhil herhangi bir kesinti yapılamaz.

NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre 56 kodunda faaliyet gösteren işyerleri ile 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodlarında faaliyet gösteren işyerlerinde 2021 yılı Mart ayında/döneminde iş sözleşmesi bulunan sigortalılardan Kanun’un geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılanlara işe giriş tarihine bakılmaksızın birinci fıkradaki diğer şartları taşımaları halinde 2021 yılı Nisan ve Mayıs ayları için nakdi ücret desteği verilir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar