Muhasebe ve Yetkinlik

Yaşamın her alanında tartışılan bir sistem başarısızlığının nedenleri arasında ilk sıraya yerleştirilen “liyakat” kavramı şüphesiz bir kamu hizmeti sunan muhasebe mesleği çalışanları içinde önemlidir. Günümüz ekonomik yaşamında tüm kesimlerin önem verdikleri “güven ve istikrar” ortamının oluşmasında, işletmelere ve açıklanan finansal raporlarına güveni sağlamak amacıyla bilgi güvenliği, muhasebe standartları, denetim standartları, iç denetim, bağımsız denetim gibi yeni alanlarda düzenlemeler ön plana çıksa da tüm kesimlerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak muhasebe meslek mensubunun yetkinliği de üzerinde konuşulması gereken önemli bir konu olarak karşımıza gelmektedir. Çalışmanın amacı, değişen iş ortamları ve teknolojinin sonucu olarak sürekli bir dönüşüm yaşayan muhasebe mesleğinde “yetkinlik kavramı” bakış açısına katkıda bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada, yetkinlik kavramı ve yetkinlik çerçevesini oluşturan bileşenler tanımlanmış, geliştirilen bu çerçeve esas alınarak literatür örnekleriyle muhasebe mesleği bağlamında yetkinlik kavramı açıklanmış ve muhasebe mesleğinde yetkinliği etkileyen faktörler ve mesleki yetkinliğin nasıl geliştirilmesi gerektiği sorularının cevaplarına yönelik değerlendirmelere yer verilmiştir.

Öğr. Gör. Metin ALLAHVERDİ, Arş. Gör. H. Merve ALAGÖZ ve Prof. Dr. Ali ALAGÖZ tarafından yazılan ve Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi'nin 63. sayısında yayınlanan makaleyi buradan okuyabilirsiniz.

Yorum Gönder

0 Yorumlar