Günlük Yaşamın Psikopatolojisi - Basit Olan Doğrudur!

Günlük Yaşamın PsikopaGünlük Yaşamın Psikopa by Sigmund Freud
My rating: 5 of 5 stars

Psikanalizin kurucusu Sigmund Freud, bu kitabı ilk 1901'de yayınlamış. Ve şimdiki zamanlarda sık sık ve hemen her konuda okurken karşımıza çıkan -artık bir parça da magazinleşmiş ve klişeleşmiş- "sebepsiz hata, anlık yanılgı, dil sürçmesi, unutma vs. yoktur; hepsinin bilinçaltıyla bir bağı vardır" saptamasını (bir bilinçaltının olduğunu ve bunun psikolojik hayatımızı etkilediğini değil de, bunların günlük yaşamlarımız içerisinde ne derece baskın olabildiklerini) ilk kez ortaya koymuş.


Kitabı okuyunca, pek çok popüler söylemin, hatta günümüzde bilincin geçmiş anıları zamanla değiştirmesinden hareketle dışarıdan ve aslında olmayan anılar yükleme ya da kimi anıları silme gibi deneysel teknolojilere kaynaklık eden düşüncelerin ilk kez yüz yıldan fazla zaman önce yazılmış olduğunu fark ederken, bir yandan da "bu teknikleri günlük yaşamımda ben de uygulayabilirim" diye düşünebilirsiniz -ki uygulanabilirler de.

Ama gene de dikkatli olmak lazım; 98,6 ℉ sıcaklığı 986 ℉ okuduğunu hatırlayıp buna da biraz fazla gülen adamı deşeleyen Freud, 1) adamın düşünde duman püskürten bir fabrika bacası görüp bunu da israf olan enerji olarak yorumlar (ki 986 ℉'da israf olan enerjidir); 2) düşte görülen ve enerjiyi israf eden fabrika bacaından hareketle, adamın biraz fazla masturbasyon yapmaktan kaynaklı "suçluluk" duygusunu da ortaya seriverir.

View all my reviews

Yorum Gönder

0 Yorumlar